Meny

Välkomna till Stävie Ryttarförening

Avgifter -old

Medlemsavgift

Medlemskap krävs för att:  

 • delta i kurs om inte annat framgår på kurssidan
 • rida på anläggningen (+ anläggningskort alt. vara aktiv andelsägare) 
 • vara medryttare
 • tävla för föreningen   

Medlemsavgiften gäller per kalenderår dvs från den 1/1 – 31/12 och ligger för år 2022 på 350 kr. Familjmedlemskap 875 kr

Anläggningskort ska lösas innan man rider på anläggningen. Anläggningskortet omfattar såväl ridhus som ridbanor och krävs för ridning utöver kursverksamheter. Anläggningskortet behöver inte lösas för medryttare utan endast medlemskap krävs för medryttaren. 

Vårt medlemsregister finns i Idrott Online och redovisas med antal varje år till Svenska Ridsportförbundet.


Har du varit Enskild medlem under förra året och ska förnya ditt medlemskap fyller du i detta Formulär

Har du löst Familjemedlemskap under förra året och vill förnya medlemskap för en familj ska du fylla i detta Forumlär

Formulären är viktiga att man fyller i för att vi ska ha rätt uppgifter för att kunna kontakta er.

Medlemsavgiften blir giltig först efter inbetalning av avgiften. Betalning sker till Stävie Rfs bg. 703-6023, var god och ange:

 • fullständigt namn (även ev. familjemedlemmar)
 • Medlemsavgift för år 20XX.

Har du några frågor så maila till stavierf@gmail.com 


För att bli Ny medlem (aldrig varit medlem tidigare) så ska du fylla i nedanstående formulär. Välj det översta alternativet och kryssa i rutan för ridsport.

Medlemsavgiften är 350kr/person/kalenderår alt. 875 kr för familj/kalenderår (aktiva familjemedlemmar). 

Medlemsansökan blir giltig först då avgiften betalats in på Stävie Rfs bg. 703-6023 

HOW DO WE WANT TO DO THIS NOW?? SINCE THE WEBSITE IS NOT LINKED TO IDROTTONLINE ANYMORE

Anläggningskort

För att lösa ett anläggningskort måste du vara medlem i Stävie Rf. Även medryttare ska vara medlem i föreningen.

Anläggningskort ska lösas innan du rider på anläggningen. Anläggningskortet omfattar såväl ridhus som ridbanor och krävs för ridning utöver kursverksamheten. 

Typ av anläggningskort:

 • Senior 12 månader (jan – dec): 2 400 kr
 • Ungdom 11-18 år 12 månader (jan – dec): 2100
 • Junior upp till 10 år 12 månader (jan – dec): 1100 kr
 • Senior 6 månader (Jan-Juni eller Juli-Dec): 1300 kr
 • Ungdom 11-18 år 6 månader (Jan-Juni eller Juli-Dec): 1100 kr
 • Junior upp till 10 år 6 månader (Jan-Juni eller Juli-Dec): 600 kr
 • Vinterkort senior (15 nov – 15 april): 1300 kr
 • Vinterkort Ungdom 11-18 år (15 nov – 15 april): 1100 kr
 • Vinterkort Junior upp till 10 år (15 nov – 15 april): 600 kr
 • Engångsavgift  medlem 120 kr
 • Engångsavgift icke medlem 180 kr
 • Sommarkort 1/6 – 15/8 600 kr (gäller endast utebanor)
 • Den årliga nyttjandeavgiften för andelsägare är 600 kr (enskild) och 900 kr (familj) per år from 2020

Du löser anläggninskort genom att fylla i detta Formulär samt betala in avgiften till Stävies Rf Handelsbolag bg 5204-4013. Ange hela ditt namn och vad inbetalningen avser (Anläggningskort för XX hel/halvår 20XX) i rutan för meddelande i banken.

Då du löser anläggningskort på Stävie ingår du även i vår funktionärsorganisation.


Engångsavgift

Betalning vid nyttjande av anläggningen för enskilda gånger sker genom kontanter i den låsta postlådan av aluminium som finns i ingången till ridhuset. Pengarna ska läggas i ett kuvert märkt med namn och datum alt. via Swish nr 1233622743.

DO YOU ALSO NEED TO BE MEDLEM FOR THIS?

Parkering av transport

Vill du ha en parkering för ditt släp/lastbil på Stävies anläggning? Maila namn och registreringsnummer till stavierf@gmail.com.

Kostnad för transport är 50 kr/månad och betalas in per hel- eller halvår (kalenderår). Kostnad för lastbil är 100 kr/månad och betalas in till Stävie Rf Handelsbolag bg 5204-4013.

Ange betalningen med ditt namn, reg nr samt hel-/halvår.