Meny

Välkomna till Stävie Ryttarförening

Info till dig som är kursansvarig

Nedan finns lite information till dig som är Kursansvarig. 

 • Inför varje termin ska ny anmälan till kursen ske. 
 • Alla bokningar och kurser måste läggas ut på hemsidan och vara öppna för alla med principen ”först till kvarn” för anmälan samt en reservlista. Gör om möjligt en Facebookgrupp för att kunna kommunicera med deltagare och reserver på enklast sätt. 
 • Kursen måste ligga på hemsidan minst en vecka före resp. träningstillfälle. Lägg gärna in så många datum som möjligt för att alla ska kunna planera.
 • Inställda träningar meddelas snarast till kursdeltagare och ändras i kalendern. Använd även gärna Stävies Facebooksida!
 • Om kursen inte blir full kan kursansvarig ge möjlighet till deltagande för icke medlem i Stävie att fylla ut kursen för att kursen ska kunna bli av. Deltagaren betalar då, utöver kursavgiften, en engångsavgift om 120 kr/tillfälle. Deltagaren måste visa på medlemskap i annan förening för att försäkring ska gälla. Deltagaren förlorar sin plats om fler ordinarie Stäviemedlemmar tillkommer. Läs mer på ”Kursvillkor för samtliga kurser”.
 • Lägg ut kursen på hemsidan med ett sista datum för anmälan och betalning. Är det en fortsättning på en ”fem-omgångarskurs” kommuniceras nästa omgång ut i god tid till de som redan deltar.
 • Deltagare från Torns Rf har möjlighet att delta i våra kurser i mån av plats. Samma anläggningsavgift som Stävies medlemmar gäller. Läs mer på detta Avtal som du kan hittar under ’Samarbete med Torns Rf’ under ’övrigt’.
 • Betalning ska ske via bg 703-6023 eller Swish 1233622743. Ingen betalning direkt till tränaren! 
 • Alla som anmält sig till kursen (eller fortsättningen) ska maila en kopia på sin inbetalning till kursen till kursansvarig som bockar av på sin lista. Detta får kursansvarig själv kommunicera ut till alla deltagarna i samband med att anmälan bekräftas eller kursen fortsätter. Ingen inbetalning – ingen plats i kursen.
 • Kursansvarig ska maila en tydlig lista till kassören med namn på deltagarna och resp. inbetalning. Listan ska vara enkel för kassören att följa!
 • ALL kursavgift måste gå via föreningen och aldrig betalas direkt till tränaren. 
 • Håll en aktiv mailkontakt med kassören om det är någon deltagare som har skuld från tidigare träningar eller inte betalar in. Alla kan glömma och deltagaren måste såklart få en påminnelse men efter en påminnelse stryks deltagaren tillsvidare från kursen i väntan på inbetalningen. 
 • Tränare måste kunna uppvisa godkänd F-skattsedel vid anmodan. 

Vid frågor; kontakta någon i styrelsen.