Meny

Välkomna till Stävie Ryttarförening

Styrelse

Alla medlemmar som vill är välkomna att vara med i styrelsen och planera föreningens verksamhet. Vi har styrelsemöte första tisdagen varje månad (förutom i juli) i cafeterian. 

Vill du vara med så anmäl dig till någon i valberedningen. Styrelsen väljs vid varje årsmöte som brukar vara i slutet av februari. 

Stävie ryttarförenings styrelse

 • Anders Nilsson, Ordförande, tel. 0706-451541
 • Helen Hwasser, Kassör 
 • Alexandra von Reviczky, Sekreterare
 • Andrea Månsson, Ledamot
 • Stina Larsson, Ledamot
 • Marie Louise Nilsson, Suppleant
 • Ebba Höggård, Suppleant
 • Cecila KiebasaBorgström, Suppleant
 • Vakant, Adjungerad från Ungdomssektionen

Valberedning: 

 • Rosie Ekholm, (sammankallande)
 • Jakob Donnér
 • Ebba Stensson

Revisorer: 

 • Rikard Jacobsson, ordinarie
 • Hans-Anders Odh, ordinarie
 • Ann Remnetorp, Suppleant

Stävie Ridhusförenings styrelse: 

 • Meta-Louise Månsson, Ordf 0702-674784
 • Hans-Anders Odh, kassör 0703-475745
 • Louise Grönvall
 • Cecilia Nouwt
 • Kai Stridh 

Valberedningen

 • Hans-Åke Månsson (sammankallande)
 • Jakob Donnér
 • Rosie Ekholm