Meny

Välkomna till Stävie Ryttarförening

Kursvillkor för samtliga kurser

Anmälan:
Kursverksamheten är öppen för alla som är medlemmar i Stävie Rf samt från 2015 även medlemmar från Torns Rf i mån av plats. För att lösa medlemskap, gå in under fliken Info för medlemar. Ny anmälan till alla kurser ska alltid ske inför varje termin. Anmälan till kurs är bindande och gäller löpande under hela kursterminen om inte kursansvarig meddelat annat. 

Om jag inte vill fortsätta:
Om kursdeltagare vill sluta kursen under terminen ska detta aviseras till kursansvarig senast vid tillfälle nummer tre av de fem man betalat för. Detta ska ske skriftligt.

Betalning:
Betalning sker före kursstart för fem gånger i taget eller enligt anvisning från kursansvarig.
Kursavgift, medlems- och ev. anläggningsavgift ska vara betalda innan kursstart. Har du redan anläggningskort eller är andelsägarer ska du inte betala någon anläggningsavgift vid kursen.

Ange kursomgång och fullständigt namn på inbetalningen. Inbetalning sker till Stävie Rf bg 703-6023 eller via Swish nr 1233622743. Ange noga träning, omgång och namn på inbetalningen. Du mailar sedan en kopia på sin inbetalning till kursen till kursansvarig som bockar av på sin lista. Ingen inbetalning – ingen plats i kursen.   

 • Kursavgiften meddelas från kursansvarig.
 • Medlem över 25 år, som inte har löst anläggningskort eller har andel, betalar en anläggningsavgift á 70 kr per träningstillfälle (350 kr/5 ggr). 
 • Medlem under 25 år betalar 20 kr per träningstillfälle (100 kr/5 ggr).

Detta betalas i samband med kursavgiften. Denna avgift gäller även för medlemmar i Torns Rf.

Om du får förhinder:
Vid förhinder att delta i ett kurstillfälle meddelas i första hand kursansvarig (se respektive kurs) så att ev. reserver kan få plats. och instruktören får information om eventuell ersättare. Du ordnar själv ersättare! Kursavgift återbetalas ej.
Ersättare kan antingen vara någon i klubben eller komma ”utifrån” och kanske vill prova på. Deltagare från ev. reservlista har företräde. 

Info ang. ersättare som ej är med i Stävie rf: 

 • Om kursen inte blir full kan kursansvarig ge möjlighet till deltagande för icke medlem i Stävie att fylla ut kursen för att kursen ska kunna bli av. Deltagaren betalar då, utöver kursavgiften, en engångsavgift om 120 kr/tillfälle. Deltagaren måste visa på medlemskap i annan förening för att försäkring ska gälla. Deltagaren förlorar sin plats om fler ordinarie Stäviemedlemmar tillkommer. 
 • Tränaren måste informeras och ”godkänna” ersättaren (dvs att det inte stör tränarens planering etc)
 • Ersättaren måste hålla samma nivå som övriga i gruppen
 • Ersättaren måste vara medlem i någon ridklubb (behöver ej vara i Stävie) för att förbundets försäkring ska gälla vid uppsutten verksamhet
 • Det måste först ges en möjlighet för klubbens egna medlemmar att ta den lediga platsen. Detta kommuniceras enklast ut via träningens ev. FB grupp el föreningens FB sida.
 • Ersättaren ska endast delta vid enstaka träningstillfällen. Om det blir på regelbunden basis måste ersättaren räknas som ordinarie. Läs mer under Info till kursansvarig
 • Ordinarie deltagare som fixar ersättare sköter själv all hantering av avgifter dem emellan.

Kursindelning:
Kursansvarig förbehåller sig rätten att ändra, gruppindela och maximera kurserna om så behövs.  

Övrigt:

 • Ny anmälan ska alltid ske inför varje kursstart (termin). 
 • Då du deltar i kursverksamheten på Stävie ingår du även i vår funktionärsorganisation. Läs mer under fliken Funktionärer
 • Tänk på att hålla rent och snyggt i och runt vår anläggning. Mockgrep och container finns inne i ridhuset samt på parkeringsplatsen.