Meny

Välkomna till Stävie Ryttarförening

Avgifter

För att rida på vår anläggning måste du betala en avgift. Det är möjligt att betala en engångsavgift, men om du använder ridhuset regelbundet krävs det att du bli medlem och löser ett anläggningskort alternativt köper en andel i ridhuset. Info om engångsavgifter och ridhusandel hittar du under fliken ’Anläggning’. Info om medlemskap och anläggningskort hittar du nedan.

Medlemsavgift

Medlemskap krävs för att:

  • delta i kurs om inget annat framgår på kurssidan
  • rida på anläggningen (regelbundet) (+ anläggningskort alt. vara aktiv andelsägare) 
  • vara medryttare
  • tävla för föreningen   

Avgifter gäller ett helår från den 1/1 – 31/12.

Då SvRF höjt sin avgift per medlem med 30 kr beslutade årsmötet om motsvarande höjning inför 2024.

Medlemsavgifter
Medlemskap 2024430 kr
Familjemedlemskap 2024955 kr
Medlemskap 2023400 kr
Familjemedlemskap 2023925 kr

En del av medlemsavgiften går till Svenska Ridsportförbundet, försäkring i Folksam mm.

För att bli ny medlem eller förnya ditt medlemskap fyller du i detta Formulär. Det är viktigt att du fyller i formuläret så du kan ta del av all information både från oss och Svenska Ridsportförbundet.

Medlemsavgiften blir giltig först efter inbetalning av avgiften. Betalning sker till Stävie Rf`’s bankgiro 703-6023, var god och ange:

  • fullständigt namn (även ev. familjemedlemmar)
  • Medlemsavgift för år 20XX.

Har du några frågor så maila till stavierf@gmail.com 


Behandling av personuppgifter
Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.


Subventionering av startavgift 
Alla som tävlar för föreningen subventioneras vid klubbens hemmatävlingar med en startavgift per meeting och ryttare (medlem) alternativt en efteranmälningsavgift per meeting och ryttare (medlem) om medlemmen hjälper till vid banbyggnation inför tävlingen eller hjälper till med rivning av banan vid tävlingens slut. 
Dessa regler gäller vid inbjudningstävling och högre, inte vid klubbtävlingar eller lagtävlingar.


Försäkringar
Som medlem i Stävie Ryttarförening omfattas du av en olycksfallsförsäkring då vi är en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbunet. Genom vårt  medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas vi även av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Föreningen har även en försäkring för icke medlemmar och alla besökande vid våra evenemang.

Anläggningskort

Anläggningskort ska lösas innan man rider på anläggningen. Anläggningskortet omfattar såväl ridhus som ridbanor och krävs för ridning utöver kursverksamheter. Medryttare behöver inte lösa anläggningskort, endast medlemskap krävs för medryttaren.

För att lösa ett anläggningskort måste du vara medlem i Stävie Rf. Vilken typ av kort vi har och deras avgift kan hittar du i tabellen nedan.

AnläggningskortSeniorUngdom (11-18 år)Junior (till 10 år)Andelsägare
12 månader
(jan-dec)
2 400 kr2 100 kr1 100 kr600 kr (enskild)
900 kr (familj)
6 månader
(jan-juni eller juli-dec)
1 300 kr1 100 kr600 kr
Vinterkort
(15 nov – 15 April)
1 300 kr1 100 kr600 kr
Sommarkort
(1/6 – 15-8)
(gäller endast utebanor)
600 kr600 kr600 kr

Du löser anläggninskort genom att fylla i detta Formulär samt betalar in avgiften till Stävies Rf Handelsbolag bankgiro 5204-4013. Ange hela ditt namn och vad inbetalningen avser (Anläggningskort för XX hel/halvår 20XX) i rutan för meddelande i banken.

Då du löser anläggningskort på Stävie ingår du även i vår Funktionärsorganisation.

Parkering av transport

Vill du ha en parkering för ditt släp/lastbil på Stävies anläggning? Maila namn och registreringsnummer till stavierf@gmail.com.

Kostnad för transport är 50 kr/månad och betalas in per hel- eller halvår (kalenderår). Kostnad för lastbil är 100 kr/månad och betalas in till Stävie Rf Handelsbolag bankgiro 5204-4013.

Ange betalningen med ditt namn, reg.nr samt hel-/halvår.