Meny

Välkomna till Stävie Ryttarförening

Sponsorer

Stävies sponsorer till vilka vi riktar ett hjärtilgt tack!!

Att synas är att finnas!
Stävie Ryttarförening i Vallkärra, Lund kan erbjuda Ert företag möjligheten att sätta upp en reklamskylt med Ert företags logotyp och kontaktuppgifter på anläggningen och därigenom profilera Er verksamhet.

Skylten kommer att placeras inne i anläggningens ridhus och exponeras för de hundratals besökare som årligen tränar eller tävlar på Stävie Ryttarförenings anläggning.

Dessutom erbjuds Ni att anslå er logotyp på klubbens välbesökta hemsida samt i klubbens medlemstidning som utkommer två gånger per år.
Formatet på skylten är ca 1000 x 3000 mm. Vi hjälper Er gärna att förmedla kontakt med tillverkare av Er skylt.
Kostnaden för reklamplatsen är 3000 kr per kalenderår.
Kontraktet löper tillsvidare med ett års uppsägning.

För ytterligare information kontakta oss på stavierf@gmail.com 

Backgrundsfakta:
Ridsporten är en folkrörelse; en halv miljon svenskar rider dagligen för motion eller tävling. I denna sport finns det inte några huliganer!

Stävie ryttarförening firar 2028 sitt 100-årsjubileum och är därmed en av Sveriges äldsta ryttarföreningar. Föreningens kärna är de duktiga uppfödare och ryttare som bor och verkar i området. Kursutbudet och tävlingsverksamheten är bred och vi erbjuder aktiviteter till de allra minsta ryttarna såväl till de som tävlar på elitnivå.

För att föreningen ska kunna utvecklas krävs förutom ideella insatser även ekonomiskt stöd från bland annat sponsorer.